Đèn cầu phước lành

60,000

Đèn cầu phước lành  hay đèn cầu xin bình an, ánh sáng của đèn hoa sen sẽ chiếu rọi mọi nơi tối tâm, giúp trí tuệ ta sáng suốt và an lành. Nam Mô A Di Đà Phật