Máy nghe thầy giảng kinh phật

245,000

Máy nghe thầy giảng kinh phật gieo duyên 1021 bài giảng pháp thoại được chắt lọc kỹ càng từ nhiều bài giảng nổi tiếng và các quyển sách nói đầy ý nghĩa từ các vị cao tăng nổi tiếng trong và ngoài nước.

 • THẦY HUYỀN DIỆU
 • THẦY LỆ TRANG 
 • THẦY GIÁC HẠNH
 • THẦY PHƯỚC TIẾN 
 • THẦY THÍCH TRÍ HUỆ 
 • THẦY CHÂN TÍNH 
 • THẦY MINH NIỆM 
 • THẦY THÍCH MINH THÀNH 
 • THẦY NHẤT HẠNH 
 • THÍCH NHẬT TỪ 
 • THÍCH PHÁP HÒA 
 • SƯ CÔ HƯƠNG NHŨ 
 • THẦY TAM CHÁNH 
 • THẦY TAM NGUYÊN 
 • THẦY THANH TỪ 
 • THẦY THÍCH THIỆN THUẬN
 • THẦY TRÍ QUẢNG 

 

Mã: 987452165 Danh mục: