Cam kết bảo mật

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý. Theo quy định, chúng tôi chỉ tiến hành xử lý như vậy khi có sự đồng ý trước của người dùng trên cơ sở pháp lý tại điểm (a) Điều 6 (1) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), ngoại trừ các trường hợp trước đó không thể đạt được sự đồng ý vì những lý do thực tế và việc xử lý dữ liệu được pháp luật cho phép.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này giải thích dữ liệu cá nhân nào được chúng tôi xử lý, hình thức xử lý được tiến hành và mục đích của việc xử lý. Hơn nữa, tham chiếu đến các quyền của chủ thể dữ liệu.

Phụ Kiện Song Phát đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý qua các trang web của chúng tôi là hoàn chỉnh nhất có thể. Tuy nhiên, không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối vì có thể có lỗ hổng bảo mật trong việc truyền dữ liệu, và đặc biệt là trong việc truyền dữ liệu trực tuyến.

Các điều khoản được sử dụng trong Tuyên bố về quyền riêng tư này dựa trên các điều khoản được sử dụng trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR).

1. Tên và địa chỉ của người điều khiển

Người kiểm soát tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và các điều khoản bảo vệ dữ liệu khác là:

Phụ Kiện Song Phát
7 Lê Ngã, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TPHCM

ĐT: +84 966 987 251
Trang web: https://phukiensongphat.com

2. COOKIES

Các trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trong trình duyệt internet hoặc trình duyệt internet trên hệ thống máy tính của người dùng. Nếu người dùng truy cập một trang web, một cookie có thể được lưu trữ trên hệ điều hành của người dùng. Cookie đó chứa một chuỗi ký tự (ID cookie) cho phép xác định rõ ràng trình duyệt và nhận dạng người dùng khi trang web được truy cập lại.

Điều đó cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ thân thiện với người dùng hơn cho người dùng trang web của chúng tôi so với khả năng có thể nếu không sử dụng cookie.

Người dùng trang web của chúng tôi có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn cookie bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt của trình duyệt internet đã sử dụng cho phù hợp. Hơn nữa, các cookie đã được lưu trữ có thể bị xóa bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt internet có liên quan hoặc các chương trình phần mềm khác.

3. Thu thập dữ liệu và thông tin chung

Các trang web của chúng tôi thu thập nhiều dữ liệu và thông tin chung khác nhau bất cứ khi nào chúng được truy cập bởi một chủ thể dữ liệu hoặc hệ thống tự động. Những dữ liệu và thông tin chung đó được lưu trữ trong các tệp nhật ký của máy chủ. Các dữ liệu sau có thể được thu thập:

 • Các loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng.
 • Hệ điều hành được sử dụng.
 • Trang web mà từ đó hệ thống truy cập vào trang web của chúng tôi.
 • Các trang con mà hệ thống truy cập trang web của chúng tôi điều hướng đến,
 • Ngày và giờ truy cập vào trang web.
 • Địa chỉ IP.
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet của hệ thống truy cập trang web và dữ liệu và thông tin tương tự khác dùng để bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi trong trường hợp bị tấn công.
 • Việc thu thập và sử dụng dữ liệu và thông tin chung không cho phép đưa ra bất kỳ kết luận nào về chủ thể dữ liệu. Thay vào đó, chúng phục vụ các mục đích sau:
  • Cung cấp chính xác và hiển thị nội dung của trang web của chúng tôi.
  • Tối ưu hóa nội dung trang web và quảng cáo trang web.
  • Đảm bảo chức năng lâu dài của trang web của chúng tôi.
  • Cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp bị tấn công mạng. Dữ liệu ẩn danh được lưu trữ trong tệp nhật ký được lưu trữ riêng biệt với mọi dữ liệu cá nhân.