Đèn hoa sen niệm phật

260,000 185,000

Đèn hoa sen để bàn thờ cúng tổ tiên rất đẹp, đèn thay đổi màu sắc liên tục, có tích hợp 8 bài niệm phật. Đèn hoa sen này mang tính nghệ rất cao khi đặt cây đèn này trên bàn thờ phật, hay bàn thờ gia tiên. Nhiều người nhìn vào bàn thờ sẽ cảm thấy linh thiên và cung kính.