Đài thuyết pháp mp3 1000 bài

285,000

Máy gồm 1000 bài nghe thuyết giảng phật pháp mp3, thẻ nhớ 16g, Tặng Sạc, Máy nghe to rõ, thích hợp cho người lớn tuổi, nội dung thẻ nhớ phong phú, nhiều chủ đề, Tụng kinh niệm phật, Thuyết giảng pháp của nhiều thầy, Nhạc Thiền, Cải Lương, hát chèo, V.V… Có danh sách từng bài đi kèm.

 

 

 

 

Mã: 12345468596 Danh mục: