Chú ý : Nếu thường xuyên niệm Phật, áp dụng phương thức này sẽ không tốt đối với bạn.

Niệm Phật

Phương pháp niệm Phật làm sao có thể cứng nhắc được? Việc thiết lập các quy tắc giống như “hiệu thuốc” với đầy đủ các bài kinh, nghi thức chỉ mang tính chất tham khảo. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần áp dụng phương pháp phù hợp với năng lực tinh thần và những trải nghiệm tâm linh của bản thân.

Niệm Phật có thể thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Nếu lúc buồn ngủ, có thể niệm Phật lớn tiếng để xua tan sự buồn ngủ, khi lơ mơ cũng vậy. Nhưng nếu lạm dụng niệm lớn tiếng, chắc chắn sẽ gặp phải bệnh tật. Đừng cho rằng người bình thường không nên thường xuyên làm như vậy, thậm chí ngay cả những người rất khỏe mạnh cũng không nên thường xuyên làm như vậy.

A Di Đà Phật là gì ?

Đức Phật A Di Đà
Đức Phật A Di Đà

A-di-đà Phật (chữ Hán: 阿彌陀佛) được phiên âm từ Amitābha, hay còn được biết đến với tên gọi Amida hoặc Amitāyus (trong tiếng Sankrit Amitābha có nghĩa là ánh sáng vô lượng, Amitāyus có nghĩa là thọ mạng vô lượng, nên A-di-đà Phật được xem là đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Ngại Quang, Thanh Tịnh Quang, Giải Thoát Quang, Bất Khả Tư Nghị Quang, Trí Huệ Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang hoặc Tiếp Dẫn đạo sư. ( Trích wikipedia.)

Nói 1 cách dễ hiểu A Di Đà Phật chính là tự bản tâm thanh tịnh hoặc tự tánh thanh tịnh. Khi tâm được được thanh tịnh chính là A Di Đà Phật.

Niệm Phật 4 chữ hay 6 Chữ

Phu Kien Song Phat Niem Phat Phap Su Tinh Khong
Niệm Phật : Pháp Sư Tịnh Không

“Lục tự Di Đà vô biệt niệm, Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương”. Nam Mô nghĩa là tán thán, cung kính, quy mạng chứ không phải là danh hiệu ngài. Câu A Di Đà Phật là danh hiệu chung của mười phương, ba đời tât cả chư Phật, có cả chơn tâm và Tự Tánh của chính chúng ta và có đủ cả lý và sự. Do Đó Niệm A Di Đà Phật là niệm cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, v.v.. Hiểu được vậy là niệm vừa niệm chư Phật và niệm thập phương Phật. Do Đó niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ đều được. Mình Quen cách niệm nào thì mình niệm theo cách đó.

Thông thường đa số theo pháp môn hộ niệm ( Tịnh Tông ) khi đi hộ niệm đều niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật vì nghĩa là “Pháp, Giới, Tạng, Thân “niệm đúng danh hiệu của ngài và nhiếp tâm niệm sẽ tiễn đưa rất nhiều người vãng sanh, bât khả tư nghị.

Nam Mô A Di Đà Phật: Niệm Phật – Niệm Pháp – Niệm Chúng Sinh – Niệm Chính Mình

Những người chân chính, thành thật niệm Phật, họ đều tỏa ra Phật Quang. Niệm danh hiệu ‘Nam mô A Di Đà Phật’ được gọi là Vạn Đức Hồng Danh, Vô Lượng Thọ, Vô lượng Quang, Vô Lượng Thanh Tịnh, Vô Lượng Uy Nghiêm, Vô Lượng Trí Tuệ Thậm chí là vô lượng của vô lượng

Những người chân chính niệm Phật, trên mỗi người đều tỏa sáng ánh sáng Phật! Danh hiệu ‘Nam mô A Di Đà Phật’ được gọi là vô cùng danh hiệu hùng mạnh, có đầy đủ các phẩm chất vô lượng như vô lượng công đức, vô lượng tuổi thọ, vô lượng ánh sáng, vô lượng thanh tịnh, vô lượng uy nghi, vô lượng trí tuệ, thậm chí vô lượng của vô lượng.

Danh hiệu ‘Nam mô A Di Đà Phật’ chứa đựng tất cả pháp môn, không có bất cứ một pháp môn nào trong không gian và thế giới Pháp không bao gồm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói suốt đời mình, mà cả tất cả các Phật khắp mười phương ba cõi trong tam giới đều loan báo về cửa Pháp vô lượng này, đều không thể thiếu được lời ‘Nam mô A Di Đà Phật’ này.

Câu niệm “Nam mô A Di Đà Phật” được xem như một pháp môn tu tập viên mãn, tóm gọn tinh hoa của tất cả những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy trong suốt 49 năm hoằng pháp.

Niệm Nam mô A Di Đà Phật” chính là niệm tất cả thể giới Pháp, và thế giới Pháp chính là A Di Đà Phật, là các Phật Tổ, là tất cả chúng sanh, là chính mình.

Niệm “Nam mô A Di Đà Phật” là niệm tất cả các Phật và Bồ Tát, là niệm bản tính chân thật của mình. Mọi kinh sách, luận giải, và kinh lạy đều hiện hữu trong lời “Nam mô A Di Đà Phật” này.

Nếu lòng không ngừng niệm, lòng sẽ chứa đầy Phật, người sẽ trở thành Phật một cách tự nhiên và nhanh chóng. Làm sao Phật đến? Phật đến từ trong lòng, Phật cũng là do suy nghĩ mà sinh ra. Ngày ngày suy nghĩ về Phật, không biết không hay, mình sẽ trở thành Phật.

Phương pháp duy nhất để thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi nỗi phiền não, chính là niệm Phật để tìm đường tới Tây Phương Cực Lạc.

A Di Đà Phật là vị trí quan trọng trong ánh sáng, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, danh hiệu của tất cả các Phật của mười phương ba cõi, danh hiệu của tất cả các Bồ Tát, đều được bao hàm trong đó.

Niệm Danh Hiệu Ngài A Di Đà Phật bất khả tư nghị

Những sức mạnh vô biên của việc niệm danh hiệu A Di Đà Phật và những lợi ích vượt trội mà nó mang lại cho người tu hành.

Ánh sáng Phật – Vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ:

  • Chiếu sáng con đường tu tập: Khi ta niệm Phật, ánh sáng Phật sẽ soi chiếu tâm hồn, giúp ta thanh tịnh phiền não, tăng trưởng trí tuệ và định lực. Ánh sáng ấy như ngọn đuốc dẫn dắt ta trên con đường giác ngộ, giúp ta vượt qua mọi chướng ngại và đạt đến bến bờ giải thoát.
  • Bảo vệ khỏi ma quỷ: Ánh sáng Phật là hào quang vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, có khả năng xua tan bóng tối, ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu và dẫn dắt họ quay về với Phật. Khi ta niệm Phật với tâm chân thành, nhất niệm, ma quỷ sẽ không dám đến gần, không thể gây phiền não hay cản trở con đường tu tập của ta, khi vong linh nghe được tiếng niệm Phật họ sẽ quy y về Phật.
  • Giúp tiêu tan nghiệp chướng, khai mở trí tuệ: Ánh sáng Phật có khả năng thanh lọc nghiệp chướng, giúp ta dần dần giải thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ. Đồng thời, ánh sáng ấy cũng giúp khai mở trí tuệ, khiến ta trở nên sáng suốt, tỉnh giác và nhận thức rõ ràng hơn về bản thân và thế giới xung quanh.

Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng hữu hiệu nhât chính là niệm Phật, tại sao rất ít người tin tưởng về điều này, nghiệp chướng quá nặng, muốn tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ phiền não, tiêu trừ nghiệp tội, không cần cầu xin kinh điển khác, chỉ cần một câu A Di Đà này là đủ.

Niệm Phật yêu cầu một tâm, tại sao không thể có một tâm? Vì muốn nhìn cái này, lại muốn nhìn cái kia; muốn nghe cái này, lại muốn nghe cái kia, ngay cả trong một trăm năm cũng không thể có được một tâm. Quá nhiều nhìn, quá nhiều nghe, làm cho lòng bối rối.

Làm sao có thể nhất tâm niệm Phật ?

Khi niệm ta không nhìn cái gì, không nghe cái gì, chỉ niệm “Nam mô A Di Đà Phật” đến cùng, ba năm năm năm sẽ đạt được nhất tâm. Thực lòng niệm A Di Đà Phật, sẽ được sự che chở và bảo hộ của tất cả các Phật bồ tát. Các vị Phật, Thiên Long Bát Bộ, và các thần linh sẽ che chở.

Nhất tâm niệm phật - Pháp Sư Tịnh không
Nhất tâm niệm phật: Pháp Sư Tịnh không

Niệm Phật không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già trẻ. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành niệm Phật, chỉ cần có lòng tin và sự chân thành. Niệm Phật giúp ta phá vỡ những rào cản vô hình, hướng đến sự bình đẳng và viên mãn trong tâm hồn.

Niệm Phật giúp ta giải thoát khỏi những lo toan, phiền não, vướng mắc trong cuộc sống. Khi tâm trí thanh tịnh, ta không còn bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực, lo âu hay sợ hãi. Niệm Phật dẫn ta đến trạng thái an lạc, tự do và bình an nội tâm.

Quan Âm Bồ Tát và A Di Đà Phật luôn hướng về chúng sinh: Hai vị Phật, Bồ Tát luôn dõi theo, che chở và gia trì cho tất cả chúng sinh. Khi ta niệm danh hiệu Ngài với lòng chân thành, ta đang kết nối với nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ vô tận, tạo nên sự cộng hưởng tâm linh sâu sắc.

Âm thanh “Nam mô A Di Đà Phật” không chỉ đơn thuần là lời cầu nguyện mà còn là lời kêu gọi, khẩn cầu sự trợ giúp từ A Di Đà Phật và Quan Âm Bồ Tát. Khi ta niệm Phật với tâm thanh tịnh, nhất tâm, Ngài sẽ lắng nghe, thấu hiểu và đáp lại lời cầu nguyện của ta bằng sự từ bi và gia trì.

Niệm Phật tạo nên sự kết nối tâm linh thiêng liêng giữa ta và A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát. Khi ta niệm Phật với lòng chân thành, ta đang hòa nhập vào ánh sáng từ bi và trí tuệ của Ngài, được Ngài dẫn dắt và hỗ trợ trên con đường tu tập.

Việc niệm Phật cần xuất phát từ niềm tin chân thành và sự tôn kính đối với A Di Đà Phật và Quan Âm Bồ Tát. Khi ta niệm Phật với tâm trạng nghi ngờ, thiếu tập trung, hiệu quả sẽ giảm sút.

Niệm Phật cần được thực hiện với tâm thanh tịnh, không tạp niệm, không xen lẫn những suy nghĩ hay lo toan khác. Khi ta niệm Phật với tâm nhất tâm, ta sẽ dễ dàng kết nối với năng lượng từ bi và trí tuệ của Ngài.

Niệm Phật là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và tinh tấn. Hãy dành thời gian mỗi ngày để niệm danh hiệu A Di Đà Phật với lòng chân thành và nhất tâm, bạn sẽ dần nhận thức được sức mạnh to lớn của niệm Phật và gặt hái được những thành quả thiết thực trên con đường tu tập của mình.

Niệm Phật giúp ta kết nối với năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát. Nhờ sự che chở và gia trì của Phật pháp, ta có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và tiến bước trên con đường tu tập.

Khi niệm “Nam mô A Di Đà Phật” một lần, đó chính là A Di Đà Phật dành cho bạn một lần Quán Đỉnh

Ngày ngày niệm “Nam mô A Di Đà Phật” làm tăng phẩm chất của bản thân. Tôn kính A Di Đà Phật bằng cả cơ thể, bằng lời nói, và trong tâm niệm, đây là hành động vô cùng thiện lành.

Đọc Kinh, Trì Chú, Trì Giới, Thiền Định đều là thiện cũng không bằng niệm A Di Đà Phật Thiện

Thiện chân chánh chính là niệm A DI Đà Phật, nếu người không phải Thiện chân chánh, chắc chắn không được thành tựu.

“Nam mô A Di Đà Phật” làm cho tất cả tội lỗi được sửa đổi, tất cả các thiện pháp trong và ngoài thế gian đều được hoàn thành bằng một câu “Nam mô A Di Đà Phật”.

Xem thêm :

Vì sao nên mở tiếng niệm Phật trong nhà cả ngày và đêm ? 98% người vẫn chưa biết điều này.