Vì sao tổ bồ đề đạt ma quẫy cây gậy chỉ có một chiếc giầy

Phật Pháp vấn đáp

Kính bạch thầy, con thấy phần nhiều các chùa đều thờ Tổ bồ đề đạt ma, xin cho biết nguyên nhân vì sao ngài lại quẫy cây gậy chỉ có một chiếc giầy