Làm sao để chiến thắng ma vương – Thầy Thích Phước Tiến

Máy nghe phật pháp

Em sợ ma lắm thầy ơi Phật pháp vấn đáp : Kính bạch thầy, con vốn rất sợ ma, con nghe nói phật pháp rất là vô biên, nhưng con chưa thấy có một pháp môn nào có thể diệt trừ được ma vương, những lúc con sợ ma, vào khóa lễ con tụng chú […]