Nghề cho vay có tội không ? Thầy Thích Phước Tiến

Nghề cho vay có tội không

Phật pháp vấn đáp: kính bậc thầy, tôi làm nghê cho vay hơn 20 năm, lo cho các con ăn học, không biết nghề cho vay có tội không ? Thầy thích phước đáp:  Chúng ta thường nói là cho vay có tội, bà tu hoặc ông tu mà đi cho vay, nghề này là […]

Cách Sử Dụng Tiền Trúng Số Thế Nào Cho Đúng?

Cách sử dụng tiền trúng số đúng

Phật pháp vấn đáp: Nếu con trúng giấy số, cách sử dụng tiền trúng giấy số thế nào cho đúng ? Thầy Thích Phước Tiến Đáp: Thầy Thích Phước đã từng giảng bài tầm quan trọng của phước đức, Thầy đã cho 1 ví dụ, không ai đựng nước đầy được 1 ly mình đang […]