Thầy Thích Phước Tiến nói về chuỗi niệm phật

Thầy Thích Phước Tiến

Ý Nghĩa Chuỗi Niệm Phật Đeo Tay 108 Hạt Phật pháp vấn đáp: Theo Thầy Thích Phước Tiến giải thích như sau : ý nghĩa chuỗi niệm phật 108 hạt cái này gọi là pháp số nhưng mà nó không quan trọng về pháp số, xâu chuỗi 108 hạt người ta tượng trưng cho 108 công […]