Một vạn bằng bao nhiêu ? đơn vị một vạn có bao nhiêu số không ?

Một vạn bằng bao nhiêu

Bạn thường nghe một vạn, mười vạn, 1 trăm vạn khi bạn xem phim , đặc biệt là phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Những câu dịch được thuyết minh nói như : 1 trăm vạn quân hay Vạn sự như ý hay đường xa vạn dặm thường được sử dụng trong phim. Vậy một vạn bằng bao nhiêu ? Phụ Kiện Song Phát trả lời ngay cho bạn biết.

Sau đây là bảng chuyển đổi đơn vị từ Vạn sang Nghìn được viết bởi tiếng Hán , bao gồm phồn thể và giản thể như sau:

  • 1 vạn = 壹萬 = 1万 = 10.000 ( mười nghìn )
  • 10 vạn = 拾萬 = 10万 = 100.000 (một trăm nghìn )
  • 100 vạn = 壹佰萬 = 100万 = 1.000.000 ( một triệu )

Trên đây là bảng quy đổi cơ bản nhưng khá quan trọng, hy vọng các bạn sẽ nắm bắt được và áp dụng cho cuộc sống hằng ngày của chúng !