Máy tụng kinh a di đà cho người mới mất

260,000 230,000

Máy nghe kinh a di đà cho người sắp vãng sanh, người mới mất, máy bền đẹp, loa nghe to, chép đầy đủ các kinh phật, giá rẻ,