Máy tụng kinh a di đà cho người mới mất

270,000 240,000

Máy nghe kinh a di đà cho người sắp vãng sanh, người mới mất, máy bền đẹp, loa nghe to, chép đầy đủ các kinh phật, giá rẻ, xem mô tả nội dung đài tụng kinh phía dưới để được biết thêm chi tiết