Máy niệm phật tiếng hoa

280,000

Máy Niệm A Di Đà Phật “siêu độ” hương linh trong 49 ngày đầu cho người mới mất, máy đã cài sẵn các bài tụng kinh tiếng Hoa (Quảng đông – Phổ thông).