Máy niệm phật phát quang 20 bài

150,000

Máy niệm phật có PHẬT QUAN ÂM phát quang 20 bài, Sử dụng 3 cục pin 2A hoặc cấm điện trực tiếp vào 220V, Máy to khỏe, sử dụng bền hoạt động liên tục 24/24 , Có Phật Bà Quan Âm phát sáng rất đẹp và trang nghiêm.Nhận được sản phẩm, quý khách ưng ý ngay