Máy niệm phật có thẻ nhớ

270,000

Máy niệm phật có thẻ nhớ chép sẵn tất cả các bài tụng kinh niệm phật mp3, Âm thanh to rõ, Quý Phật Tử Mua Máy đọc kinh tại Phụ Kiện Song Phát bao gồm:

  • 1 Máy niệm phật mp3
  • 1 Thẻ nhớ
  • 1 dây cáp sạc
  • 1 cóc sạc
  • 1 Danh sách các bài tụng kinh niệm phật

 

Mã: 525478856 Danh mục: Từ khóa: