Máy nghe pháp Sư Hương Nhũ mp3

280,000

Trích lọc những bài pháp thoại thuyết pháp hay nhất, mới nhất của NS Thích Nữ Hương Nhũ với chất giọng ấm áp, những lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ tiếp nhận được những pháp loại ngọt lành, lòng vị tha, từ bi muôn loài và ngập tràn hạnh phúc.