Máy đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn – Nghe Kinh Công Giáo

320,000

Máy đọc kinh Thánh xin cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.

Mã: mayngheconggiao Danh mục: