Sữa lỗi: “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục.” không cần biết PHP là gì mà vẫn làm được chỉ vài thao tác đơn giản.

Lỗi xin điền một địa chỉ để tiếp tục

Khi khách hàng đặt hàng, đã điền đầy đủ tất cả các thông tin như họ tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại , email v.v… Khi bấm vào nút thanh toán thì báo lỗi “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục.”.Để khắc phục lỗi này chúng ta tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

Nguyên nhân gây lỗi:

Để hiện thị báo lỗi này cần phải có 3 yếu tố:

  • Sản phẩm của bạn đang bán trên website là sản phẩm vậy lý ( physical products)
  • Các trường dữ liệu billing_countryshipping_country bị disable.
  • Chưa thiết lập trong Woocommerce.

CÁCH SỮA LỖI:

Bước 1 : Vào Woocommerce > Cài đặt nhìn phía bên phải màn hình để ý 2 mục chọn lựa.

  • Bán chỉ một số khu vực : Chọn Giới hạn bán chỉ một số quốc gia.
  • Giới hạn bán chỉ một số quốc gia : chọn Việt Nam.
  • Điểm giao hàng : Chỉ giao hàng tới một số quốc gia cụ thể.
  • Chỉ giao hàng tới một số quốc gia cụ thể: chọn Việt Nam.

Xem hình sẽ hiểu hơn:

Cài đặt giao hàng trong Woocommerce
Cài đặt giao hàng trong Woocommerce

Bước 2 : Dùng plugin Checkout Field Editor for WooCommerce ( chưa cài plugin này thì nên cài để kích hoạt 2 trường dữ liệu billing_countryshipping_country.

2 trường dữ liệu này tại đường dẫn :

Billing_country : WooCommerce > Checkout Form >Billing Fields nhìn phía dưới các trường thấy Billing Country chọn Enable lên.

Shipping_country: WooCommerce > Checkout Form >Shipping Fields nhìn phía dưới các trường thấy shipping_country chọn Enable lên.

Nhớ Save và lưu lại nhé các anh em, test lại thử, đảm bảo hết bị lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục.