Làm sao để chiến thắng ma vương – Thầy Thích Phước Tiến

Máy nghe phật pháp

Em sợ ma lắm thầy ơi

Phật pháp vấn đáp : Kính bạch thầy, con vốn rất sợ ma, con nghe nói phật pháp rất là vô biên, nhưng con chưa thấy có một pháp môn nào có thể diệt trừ được ma vương, những lúc con sợ ma, vào khóa lễ con tụng chú vãng sanh và chú diệt tội chơn ngôn có được không ? Nhưng 2 chú này lại bằng âm hán việt, con đọc không hiểu gì hết, vậy có làm ma sợ không ?. Xin Thầy Thích Phước Tiến chấn an cho quý phật tử này.

Đáp: Xin quý vị, quý vị phải hiểu từ ma vương trong phật giáo, trong 6 tầng trời cỏi dục, thứ nhất Tứ Thiên Vương, thứ 2 là Tam Tộc Tam Thiên, thứ 3 dạ ma, thứ 4 là Đâu Suất Đà, , thứ 5 Quá lạc, thứ 6 Tha hóa tự tại. Ma vương là cỏi trời tha quá tự tại, là một trong những ma chủ của 6 tầng trời cỏi dục. Như vậy Đức phật ở đây sử dụng từ Ma Vương có nghĩa là những lòng tham dục của con người mà mình không vượt được cái đó gọi là Ma Vương hay Ma Chướng. Tất cả chúng ta Tu Tập đều không đạt được mục đích cuối cùng phần lớn do tham dục mà ra. Tham tài , tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tất cả những lòng tham trong cuộc đời. Tất cả những cái đó gọi là tham dục. Nó bao gồm cả tham ái trong đó

Như vậy ở đây khi Đức Phật, Phật cao một thước, ma cao 1 trượng, nguyên tắc về mặt đo lường thì Ma cao hơn Phật, điều này để nói điều gì. Thật ra mà nói Ma Vương là 1 trong những cõi trời trong dục giới, có nghĩa chưa vượt qua khỏi tam giới thì làm sao sánh với các bậc thánh hay Phật Thích Ca. Nhưng người ta muốn nói cái gì ? nghĩa là Rào cảng của ma vương rất là mạnh. Nếu không khéo bồ đề tâm của chúng ta lúc nào cũng nhỏ hơn lòng tham dục thì  làm sao kiềm chế và vượt qua những thử thách tu tập trong cuộc đời

Làm sao để chiến thắng ma vương
( Ma Chướng- nguồn ảnh internet)

Như vậy Ma Chướng trong cuộc đời không phải là 1 con ma nào đó, đầu to, răng năng, lưỡi dài, mặt bự thế này thế kia, thật ra không phải là như vậy. Chúng ta hiểu như vậy là qua phim ảnh, qua tưởng tượng, các vị có thấy qua chưa, có ma đâu mà gặp. Không bao giờ có chuyện đó là sản phẩm trong tưởng tượng trong 1 quá khứ của chúng ta mà thôi

Bằng chuyện kể, bằng ca kịch, phim ảnh, phim tây, phim kinh dị gì đó để làm những chuyện tào lao để khủng bố thiên hạ. Thật ra mà nói làm gì có những chuyện như vậy. Cái chữ ma trong đạo phật dùng sự thật không phải chỉ cho những con ma đó, mà ở đây Đức Phật dùng Ma Vương đó là những lòng tham dục mà chúng ta không vượt qua được trong đời tu tập của chính mình. không kiềm chế những tham sân si của chính mình cái đó chính là ma vương hay còn gọi là ma chướng

Như vậy tất cả giáo pháp của Đức Phật Từ bi, vô ngã, vị tha, bao dung, chánh niệm tất cả những cái đó là những cái để làm kiềm chế sự phát triển của lòng tham dục, kiềm chế, hạn chế những rào cảng nội tâm của chúng ta. Vì vậy để tìm 1 con ma nhưng thế để Dùng tìm kiếm hoặc cây để đập thì cái này sẽ không có, Bằng sự chiến đấu nội tâm của chúng ta thôi

Cho nên các vị nên nhớ kỹ. Đức Phật tu trước khi thành đạo, những ma vương xuất hiện được hình ảnh minh họa ghê gớm, và những biểu tượng đó. Sự thật với tất cả quý vị những cái đó chỉ là biểu tượng. Những giai đoạn cuối cùng của nội tâm đã trút ra được tất cả lòng tham dục, những cặn bả của nội tâm, những hạt giống về tham ái , tham danh, tham lợi, sân si cuối cùng trong cuộc đời của đức phật để trở thành 1 người hoàn toàn thanh tịnh

Chúng ta ở đây tu tập là 1 ly nước lắng cặn, chúng ta nên nhớ là như vậy, tất cả chúng ta ở đây không phải là 1 ly nước trong, chúng ta ở đây được là do nhờ để yên ly nước để lắng cặn chứ không phải thật trong. Vì vậy có bất cứ 1 duyên nào mà làm cho ly bị nhúc nhích, bị động thì cặn nó nổi lên liền. cho nên ở đây cặn chính là ma vương, cặn chính là ma chướng đó

vì vậy trì trú niệm phật tụng kinh tất cả những cái này làm cho ly tạm thời lắn trong, mà cặn ở dưới đáy, làm sao tu tập được từ trên mặt nước cho đến dưới đay ly không còn 1 miếng cặn nào thì khi đó chúng ta mới là thứ thiệt

Vì vậy chúng ta ở đây gọi là an lạc, thanh tịnh, tha thứ,từ bi, bao dung, toàn bộ chỉ là tạm thời, bởi vì tất cả chúng ta dùng 1 phương tiện trì trú, niệm phật, tụng kinh để mà làm lắng dịu đi những tâm vọng tưởng tham lam sân si tật đố đó chứ chưa phải là con người có thể chiến thắng để vượt thoát ra sự chi phối đó. 2 cái này khác nhau. Vì vậy khi chúng ta tu, chúng ta thấy cũng an lạc đấy,nhưng mà rồi , cốt khỉ hoàn cốt khỉ, đối diện với sự thật, chúng ta vẫn sân si va tham ái tất cả mọi thứ mọi thứ vẫn còn nguyên cho nên chúng ta trầy trật trên con đường tu, bởi vì nước có lắng đi chăng nữa thì tính chất cặn vẫn nguyên vẹn như vậy, không mất đi một miếng nào, thanh lọc như thế nào mới là điều quan trọng, còn chúng ta chỉ là người yên nước mà lắng cặn. Vì thế trong quá trình tu tập , chúng ta phải chiến thắng từng bước 1, chứ không phải là tạm thời được lắn yên

Tuy nhiên trong quá trình tu tập giới hạn của chúng ta, trong 1 thời gian được cho phép, khi các vị được làm lắn yên được cặn, các vị cũng tương đối giỏi rồi. cho nên từ Ma Vương Ma Chướng, tất cả chúng ta phải hiểu đó là những thách thức trong tâm thức của chúng ta về mặt phiền não của chúng ta mà thôi. Không có một con ma nào mang đến chúng ta cả, cho nên trong quá trình tu tập chúng ta bị chướng cái này chướng cái kia, chúng ta thường bị ma khảo ta, thật ra chúng ta tự mình khảo mình không phải ai cả. Chúng ta bày ra những cái cảng chúng ta bị chướng mà chúng ta gọi là Ma. Khẳng ta là ma chướng. Cho nên trong trường hợp này chúng ta nên biết rõ là như vậy, đừng tưởng tượng huyền hoặc, đững đổ thừa thế này thế kia, cho nên trì trú diệt tội, trì trú vãng sanh gì đó, bằng phương pháp đó, thì không nên tìm hiểu, càng không hiểu thì càng giúp cho quý vị dễ lắng cặn hơn, bởi vì trì hiểu quá, làm cho chúng ta tăng thêm 1 lớp vọng tưởng, cho nên không hiểu, cứ đọc đại vậy đó, chính vì không hiểu sẽ giúp cho quý vị đỡ sanh vọng tâm hơn. Cách thức của những trì trú là như vậy, công năng của mật chú chỉ là 1 phần, bên cạnh đó tu tập tâm để làm lắng dịu tâm là 1 phần quan trọng. Chúng ta phải hiểu như vậy, nếu hiểu sai về từ ngữ, chúng ta sẽ nghỉ không đúng về phật học của chúng ta. A Di Đà Phật.

Nếu quý vị thấy hay, vui lòng hoan hỷ ủng hộ máy nghe phật pháp của phụ kiện song phát gồm nhiều Thuyết giảng pháp của Thầy Thích Phước Tiến, Nam Mô A Di Đà Phật.