két sắt nhựa mini thông minh

200,000

Phụ huynh mua ống heo két sắt nhựa chính là mua sản phẩm két sắt mini thông minh cho bé. Đây là loại ống heo tiết kiệm có khoá mật khẩu. mua két sắt mini cho trẻ em mục đích chính để rèn luyện và tập thói quen tiết kiệm ngay từ ban đầu.Giáo dục con nhận thức về giá trị của đồng tiền và thói quen tiết kiệm cũng rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ.