Hẹn giờ tắt laptop win 10 không dùng phần mềm tắt máy tính

Tap Creat basic task

Bài viết này hướng dẫn 2 cách hẹn giờ tắt laptop win 10 bằng lệnh shutdown win 10 và phần mềm có sẵn trong windows 10. bạn có thể chọn 1 trong 2 cách ra lệnh tắt máy tính của bạn.

Hoặc xem video hướng dẫn ở phía dưới bài viết.

Cách hẹn giờ tắt máy win 10 trong hộp thoại Run

Mở hộp thoại Run bằng phím tổ hợp Windows+R, gõ shutdown –s –t số nguyên và nhấn OK.

Tip: Số nguyên: số được tính theo giây, nếu muốn tắt laptop của bạn trong 10 phút, ta lấy 10 X 60 = 600 (giây)

Ví dụ: nếu bạn muốn laptop của bạn tự động tắt máy trong 10 phút, câu lệnh được viết như sau: ” shutdown –s –t 600

shutdown –s –t 600

Lệnh hẹn giờ tắt máy shutdown –s –t 600

Thông báo win 10 tự động tắt máy trong 10 phút như hình mô tả dưới đây

Phu Kien Song Phat prompt of auto shutdown
thông báo PC của bạn sẽ tắt máy trong vòng 10 phút

Lập lịch Auto shutdown windows 10 bằng phần mềm có sẵn

Bước 1: Mở Task Scheduler bằng lệnh search windows

Open Task Scheduler.
Open Task Scheduler

Bước 2: Tạo Task ở cột bên phải bằng cách click vào Create Basic Task

Open Task Scheduler.
Open Task Scheduler.

Bước 3:Shutdown trong textbox name và click Next

Creat Basic Task Wizard

Creat Basic Task Wizard

Bước 4: Chọn One Time và click Next

Tip : Có thể chọn:

  • hằng ngày
  • hằng tuần
  • hằng Tháng
  • 1 Lần
  • khi khởi động máy tính
  • khi log on vào máy
  • log in và sự kiện đặc biệt

Riêng hướng dẫn này ta chọn 1 lần làm mô phòng

Phu Kien Song Phat choose when the task starts and hit
Chọn One Tỉme

Bước 5: Set the start time of the task and click Next.

Phu Kien Song Phat set time

Bước 6: Chọn Start a program

Phu Kien Song Phat choose start a program and tap

Bước 7: Click Browse , open Disk C/Windows/System32, chọn file shutdown và click Open

Chọn file shudown.exe
Chọn file shudown.exe

Bước 8: Nhập tham số -s và click Next

Add argument and click next
Add argument and click next

Click Finish để hoàn tất tạo lệnh hẹn giờ laptop win 10.

Kết thúc lệnh hẹn giờ tắt laptop win 10
Kết thúc lệnh hẹn giờ tắt laptop win 10

Video hướng dẫn cách hẹn giờ tắt máy win 10

hẹn giờ bật máy tính tự động bằng windows task scheduler có khác gì hẹn giờ tắt máy bằng lệnh

windows task scheduler

Chương trình có sẵn trong windows 10

Lệnh hẹn giờ tắt máy

Dùng bằng lệnh tắt máy có thể áp dụng cho tất cả các phiên bản windows