Thầy Thích Phước Tiến nói về chuỗi niệm phật

Thầy Thích Phước Tiến

Ý Nghĩa Chuỗi Niệm Phật Đeo Tay 108 Hạt

Phật pháp vấn đáp: Theo Thầy Thích Phước Tiến giải thích như sau : ý nghĩa chuỗi niệm phật 108 hạt cái này gọi là pháp số nhưng mà nó không quan trọng về pháp số, xâu chuỗi 108 hạt người ta tượng trưng cho 108 công năng đối trị 108 phiền não. Người ta mặc định pháp số bằng 18 hạt người ta dựa trên 18 giới tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức tức là 18 giới nhân cho 2 có nghĩa là Chơn Đế và Tục Đế tức ra 36. Lấy 36 nhân cho 3 đời quá khứu, hiện tại và tương lai là bằng 108. như vậy 108 hạt mặc định từ số lượng pháp số này.

Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta đưa bất cứ 1 pháp số và sau đó cộng lại. Tuy nhiên chúng ta cứ cho rằng đó là chỗ dựa 108 đi và đối trị 108 này đối trị với 108 phiền não mang ý nghĩa tu tập giải quyết về não. Cái gốc giải quyết phiền não là chính

Thầy Thích Phước Tiến
Thầy Thích Phước Tiến

Như vậy xâu chuỗi 108 hạt chỉ có với người tu tịnh độ thôi. Các vị tổ sư của thiền tông không có đeo chuỗi, đức phật không có đeo chuỗi, các bậc thánh cũng không có đeo chuỗi. Mà cái chuỗi này xuất phát từ giai đoạn phát triển của tịnh độ tông thì các các tổ sư của tịnh độ tông đều phải đeo chuỗi. Và đeo chuỗi nó giúp cho chúng ta trang bị cái gì đó trang nghiêm cho 1 thầy tu. Cho dù người đó tu thiền hay tu tịnh, Chuỗi hạt là 1 điều đẹp, trang nghiêm và tự thân nó hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì

Tóm lại điều quan trọng nhất là sự tu tập để đoạn trừ phiền não của chúng ta là chính. Chuỗi chỉ là phương tiện thôi. Các vị tu tập đến 1 thời gian đạt đến 1 mức độ cao, quý vị sẽ bỏ chuỗi liền. Các vị niệm chuỗi , các vị bị vướng trong tâm thức. Vì thế ban đầu tập tu, các vị cần phải có chuỗi phải hỗ trợ. Vì lòng vọng tường, nên chúng ta phải có chuỗi hạt đeo tay để ý thức chúng ta biết. Đây là 1 phương tiện giúp chúng ta đừng tán tâm thôi, nhưng mà đến 1 mức độ nào đó. Nếu các vị làm chủ tâm tốt, chuỗi hạt là vướng viếu, các vị cần phân tâm để nhớ chuỗi hạt đeo tay, đến lúc đó các vị sẽ bỏ chuỗi ngay để quý vị đừng phân tâm thêm 1 cấp độ nữa

Và cấp độ cao hơn nữa là các vị không cần ý thức để nhận ra các vị đang còn chánh niệm nữa. Đây là từng cấp độ. Do đó chuỗi là cái sơ cơ nhất là phương tiện để chúng ta để bám viếu để làm chánh niệm mà thôi. Mặc định 108 hạt gì đó. Điều đó không quan trọng cho vấn đề giải thoát cho chúng ta hay sự tu tập.

Trên phương tiện, chúng ta có quyền để chọn như vậy. Nhiều người nói, cái chốt chuỗi phật là ông phật gì đó, cái chuỗi này là bậy bạ, không có chuyện đó. Giả sử 1 sâu chuỗi trơn tru như vậy mà niệm phật sau biết mình có bao nhiêu chuỗi. Do đó vừa niệm và vừa đếm rất là mệt tâm. Do đó cái chốt chuỗi phật khi ta đếm là ta đã biết được 108 rồi, không cần để ý gì hết. Vì vậy cái máu chốt để chúng ta biết rằng, mình niệm bao nhiêu xâu chuỗi để mình nhặt ướt tu hành thôi. Chứ có phật trời ở đây mà diễn qua diễn lại này kia, những cái đó được bịa ra, bầy ra vớ vẫng, cho nên Thầy Thích Phước Tiến thấy nhiều người không để ý gì hết mà cứ để ý tới những vật ngoài thân như thế hoài,rất kỳ lạ. Cho nên trong vấn đề tu tập nên nhớ cái ý này là như vậy.

Nếu quý vị thấy hay, vui lòng hoan hỷ ủng hộ máy nghe phật pháp của phụ kiện song phát gồm nhiều Thuyết giảng pháp của Thầy Thích Phước Tiến, Nam Mô A Di Đà Phật.