Cách gian lận triệu view trên TikTok, Facebook được tạo thế nào ?

Kết cấu máy PhoneFarm

Tôi thật bất ngờ khi biết tin cách tăng triệu view trên các nền tảng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook thông qua 1 bộ máy chuyên tăng view trên các nền tảng mạng xã hội dễ dàng như vậy mà họ đã áp dụng suốt thời gian qua. Nhiều người để tăng view, hack […]