Bài viết hoặc danh mục sản phẩm cần SEO bị “Noindex” nên xử lý ngay tức thì khi dùng plugin Rank Math

Danh mục trống không được index

Noindex là một thẻ meta HTML mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để xác định các trang web mà họ không muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Khi một trang web được đánh dấu là noindex, nó sẽ không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Có nhiều lý do […]

Fix lỗi thành công 100% “Operation did not complete successfully” cho win 7, Win 10 , Win 11.

Operation did not complete successfully

Bạn đang sử dụng Microsoft Windows 10 , windows 11 ? Sau 1 thời gian sử dụng, hệ điều hành yêu cầu bạn update cập nhật phiên bản mới, trong đó có phần mềm Windows Defender. Lỗi Error : “Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted ” chính […]