Những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng phần mềm crack

Những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng phần mềm crack

Phần mềm crack hay phần mềm bẻ khóa chắc không gì xa lạ đối với anh em nhà nghèo chúng ta. Tuy nhiên nếu bạn không chú trọng dữ liệu cá nhân hay dữ liệu doanh nghiệp của bạn, thì bạn cứ việc crack, vì hậu quả không ảnh hưởng gì đến bạn. Khi mình […]

Hướng dẫn sữa lỗi 0x80070422 lỗi cập nhật windows 7,8,10

Error 0x80070422

Nếu bạn đang update windows mà không được hay gặp lỗi, bạn sẽ thấy 1 thông báo lỗi xuất hiện, thông báo lỗi đó bao gồm mã lỗi 0x80070422 bạn hãy bình tĩnh và đọc thông báo lỗi đó, đại loại thông báo lỗi như sau: “Something went wrong. The error code is 0x80070422, in case […]

Máy tính nhận usb nhưng không hiển thị ổ đĩa

Lỗi USB Driver Letter and Path

Tại sao máy tính nhận usb nhưng không mở được dữ liệu trong đĩa usb hoặc thẻ nhớ, có rất nhiều nguyên nhân sau đây mình chia sẻ những nguyên nhân theo kinh nghiệm thực tế của minh gặp phải Nguyên nhân 1 : chính là Ổ đĩa USB của bạn bị lỗi, nhiều người […]