Tắt window update trong win 10 vĩnh viễn

Tắt windows update trong win10

Bạn có muốn tắt cập nhật tự động trên Windows 10 không ? Nếu vậy, trong hướng dẫn này, Phụ Kiện Song Phát chia sẻ ba cách để ngăn chặn hành vi này và quyết định thời điểm cài đặt lại chúng. Trên Windows 10, khi có các bản cập nhật mới (còn được gọi […]